Ładowanie...

Specjalista ds. ochrony środowiska ( Environment Specialist)

Nordzucker Polska jest częścią Grupy Nordzucker, jednego z wiodących producentów cukru na świecie. Asortyment produktów powstaje z buraków i trzciny cukrowej i obejmuje głównie: cukier: biały, surowy, płynny. Ponadto firma produkuje paszę dla zwierząt, melasę, nawozy i biopaliwa, a także energię elektryczną.

3.800 pracowników w 21 europejskich i australijskich zakładach produkcyjnych i rafineryjnych w całej Grupie dąży do zapewnienia doskonałych produktów i usług, tworząc tym samym podstawę do dalszego rozwoju. Nasi pracownicy wnoszą istotny wkład w nasz sukces poprzez osobiste zaangażowanie.

Opis pracy

 • zapewnienie zgodności działania Spółki  w zakresie ochrony środowiska z obowiązującymi przepisami  
 • zarządzanie wpływem działalności gospodarczej Spółki na środowisko ( w tym  gromadzenie, systematyzowanie i analizowanie informacji na temat stanu Spółki i dot. wpływu na środowisko oraz przedstawianie sugestii kierownictwu Spółki w zakresie jego poprawy oraz rozwoju)
 • wdrożenie lokalnie  Europejskiego Systemu Handlu Emisjami
 • nadzorowanie i weryfikacja decyzji / pozwoleń dotyczących odpadów oraz ich aktualizowanie zgodnie z potrzebami Spółki
 • przygotowywanie dokumentacji i informacji dot. ochrony środowiska w odpowiedzi na zewnętrzne i wewnętrzne potrzeby
 • tworzenie i aktualizacja procedur i instrukcji
 • obsługa portali m.in. Kobize i GUS
 • kompleksowa realizacja zadań związanych z obsługą procesów z obszaru raportowania środowiskowego (np. prowadzenie jakościowo-ilościowej ewidencji odpadów, obsługa systemu BDO,  gospodarki wodno-ściekowej) itp.
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dot. ochrony środowiska, w celu budowania świadomości pracowników i nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Spółki zasad Grupy i przepisów prawnych dot. oś.
 • przygotowywanie wniosków, operatów, decyzji i innej dokumentacji określonej prawem ochrony środowiska. 
 • reprezentowanie Zakładu w trakcie  audytów i kontroli np.  Inspekcji Sanitarnej, WIOŚ oraz prowadzenie dokumentacji poaudytowej
 • przygotowanie lub weryfikacja merytoryczna wniosków o wydanie decyzji i zezwoleń dla Spółki oraz ich nadzorowanie
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej Ochrony Środowiska i Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • opracowywanie dokumentacji oraz przygotowywanie danych i raportów w zakresie monitorowania emisji CO2; 
 • analizowanie i nadzorowanie wyników pomiaru oraz badań środowiskowych pod kątem wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska;
 • regularne zapoznawanie się z  przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, śledzenie publikacji przepisów środowiskowych PL i UE, oraz informowanie odpowiedzialnych pracowników Spółki o nowych przepisach / regulacjach;


Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe: kierunek ochrona środowiska
 • 2-3 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • uprawnienia audytora wew.
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • znajomość przepisów z obszaru ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami
 • znajomość systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych środowiskowych oraz stosowanych instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do środowiska; 
 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office;
 • łatwość nawiązywania relacji oraz współpracy (wew. i zew. Spółki)
 • wysokie umiejętności komunikacyjne zarówno do klientów wew. jak i zew.
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania


 Oferujemy

 • pracę w międzynarodowym koncernie przy różnorodnych i ciekawych  projektach
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju i awansu w strukturach firmy
 • szeroki wachlarz benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pakiet socjalny i emerytalny, dofinansowanie do wczasów pod gruszą itp.)

 

Aplikuj teraz !

Czekamy na Twoje zgłoszenie online – proszę zarejestruj się klikając przycisk "Aplikuj".

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami: +48 61 44 79414  

Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64-330 Opalenica http://www.nordzucker.pl

Bądź  częścią naszego zespołu!