Indlæser...

Kedelpasser til Nordic Sugar Nykøbing

Vi søger kedelpassere, der kan indgå i vores stærke hold af medarbejdere, til at sikre driften af fabrikken i roekampagnen og til at holde vores produktionsanlæg vedlige i mellemkampagnen.

 

Hvem er vi:
På Nordic Sugar Nykøbing produceres op mod 100 tons sukker i timen i produktionsperioden (sukkerkampagnen) fra medio september til medio januar. Her kører fabrikken i kontinuerlig 3-holdsdrift. Roekampagnen er en intensiv periode med fokus på produktionsparametre og på optimal drift af produktionsapparatet.

 

Produktionsapparatet er omfattende, komplekst og kostbart. Det spænder vidt fra diffusionsanlæg, saftrensning, inddampning, krystallisering og centrifugering til kedler, turbiner, samt udlevering og forpakning af sukker.

 

Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejdsområderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukker-produktion samt kompetenceudvikling.

 

Der investeres løbende i specielt energibesparelser og miljøforbedringer for at fremtidssikre fabrikken i Nykøbing. Den faste medarbejderstab er på ca. 175 medarbejdere året rundt.

 

Faglige kvalifikationer og kompetencer:
•    Certifikat til drift og overvågning af store dampkedler over 120 gr. Celsius og over 30 baro, kontrolklasse A (stadig overvågning)
•    Du har evt. en faglig uddannelse som industritekniker, landbrugs-/maskinsmed eller mekaniker, alternativt elektriker, automatiktekniker eller procesoperatør
•    Erfaring med reparation og forebyggende vedligehold af maskiner/tekniske anlæg
•    Kendskab til fejlsøgning på maskin- og procesanlæg
•    Kendskab til pumpe- og gearvedligehold samt vedligehold af roterende udstyr
•    Kendskab til IT-baseret vedligeholdelses- og produktionssystem
•    Kendskab og forståelse for produktionsproces


Personlige egenskaber:
•    Viljen til at lære nyt
•    God til at arbejde såvel i grupper som at arbejde selvstændigt
•    Forstår betydningen af planlægning og overholdelse af deadlines
•    Godt humør og bidrager til et godt samarbejde med alle
•    Tager ansvar for egen effektivitet samt egen og kollegaers sikkerhed
•    Efterlever vedtagne procedurer, forretningsgange og politikker 
•    Øge sine faglige kompetencer igennem planlagt efteruddannelse
•    Omsætte ny viden til brug i dagligdagen
•    Kørekort til bil og evt. truckcertifikat

 

Vi tilbyder:
•    Et varieret, selvstændigt og ansvarsfyldt job
•    Mulighed for personlig og faglig udvikling
•    Et uformelt arbejdsmiljø
•    Pensionsordning og helbredssikring
•    Diverse medlemsklubber (jagt, sport og kultur mm.)
•    Kantine og frugtordning

 

Blandt andet af hensyn til den mere intense sukkerkampagnedrift i skiftehold, anbefaler vi en bopælsafstand inden for maksimum én times transporttid.

 

Vil du være en del af holdet?
Vi gør opmærksom på, at samtaler afholdes løbende - send derfor straks din ansøgning og CV.

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vedligeholdelseschef Thomas Nielsen på telefon 24698693.


 

Vi besætter ikke stillinger. Vi ansætter mennesker med mere end ét talent.

I Nordic Sugar vil du opleve en arbejdskultur, som er præget af afveksling og fleksibilitet. Det skaber rum for udvikling i jobbet, både professionelt og personligt, og grobund for, at du kan udfolde alle dine talenter – også uden for landets grænser.

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, der er baseret i Braunschweig, Tyskland, og er en af verdens førende sukkerproducenter. Vores produktsortiment inden for sukkerroer og sukkerrør omfatter hvidt sukker, råsukker, specialiteter og flydende sukker. Derudover producerer virksomheden foder, melasse, gødning og bioethanol samt elektricitet. Bæredygtighed i hele værdikæden har høj prioritet.

I alt 3.800 ansatte på 21 europæiske og australske fabrikker og raffinaderier på tværs af koncernen stræber mod at levere fremragende produkter og serviceydelser og danner således grundlaget for yderligere vækst.

I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet.