Del dette job

Elektriker til El & Automation

Nordic Sugar Nykøbing søger en elektriker til vores El- & Automatikdeling, der løser opgaver som: Vedligehold, fejlfinding, reparation, nyanlæg, optimering af installationer samt højspænding.
Hvem er vi:
På Nordic Sugar Nykøbing produceres op mod 100 tons sukker i timen i produktionsperioden (sukkerkampagnen) fra medio september til medio januar. Her kører fabrikken i kontinuerlig 3-holdsdrift. Kampagnen er en intensiv periode med fokus på produktionsparametre og på optimal drift af produktionsapparatet. Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejdsområderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukker-produktion samt kompetenceudvikling. Herudover kører vores pakkeri hele året rundt.
Der investeres i disse år store beløb i energibesparelser og miljøforbedringer for at fremtidssikre fabrikken. Den faste medarbejderstab er på ca. 140 medarbejdere året rundt.
Jobbet omfatter i hovedtræk 2 områder: 
Mellemkampagnen i perioden januar til september: Medvirken ved løsning af el og højspændingsopgaver, eksempelvis vedligehold og ny installation i El- & Automatikafdelingen.  
Sukkerkampagnen i perioden september til januar: Skifteholdstjeneste i forbindelse med sukkerproduktion i fabrikken. 
Opgaverne i mellemkampagnen
Her kommer du til i perioder at indgå i vort reparatørteam, som står for vedligehold, reparation, ombygning og nyinstallering af alle tekniske installationer i fabrikken. 
Du skal gerne have kompetencer inden for højspænding til og med 10 kilovolt, hvorved du skal forestå servicering og vedligehold af transformere, kabler mm.  
Endvidere vil dine opgaver bestå i installation af nye motorer, frekvensomformere, forsyning til diverse procesrelateret udstyr. Periodevis vil jobbet ligeledes bestå af serviceringsopgaver i form af skift af lyskilder m.m.  
Vores produktionsapparat i fabrikken omfatter alt udstyr, som hører til produktion af sukker, herunder motorer, frekvensomformere, tavler m.m. 
Opgaverne i sukkerkampagnen
Produktionen kører non-stop fra medio september til ultimo januar. 
Arbejdstiden dækker alle døgnets timer efter en forud fastlagt vagtplan. 
Her bliver du medlem af et vagtteam, som samarbejder om driftsoperatør-, vedligeholds- og fejlfindingsopgaver, som understøtter vores sukkerproduktion. 
Sukkerfremstillingsprocesserne styres i overvejende grad via vort Foxboro system. 
Du er uddannet elektriker inden for industriverdenen, hvorved du er i besiddelse af praktisk sans, har interesse og flair for fejlfinding og forstår el-diagrammer. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med højspænding og arbejde med store kabler.  
Du er teamorienteret med vilje og evne til at tage initiativer og at arbejde selvstændigt. 
Vi har en åben, uformel og humoristisk omgangstone. 
Du har gerne kendskab til Word og Excel, du taler/læser/skriver engelsk og måske tysk. 
Kørekort er nødvendigt. 

 

Vil du være vores nye kollega?
Har du lyst til at blive en del af Nordic Sugar, så send din ansøgning og CV snarest. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtale. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Nichlas Larsen på telefon 5488 3525.

Vi besætter ikke stillinger. Vi ansætter mennesker med mere end ét talent.

I Nordic Sugar vil du opleve en arbejdskultur, som er præget af afveksling og fleksibilitet. Det skaber rum for udvikling i jobbet, både professionelt og personligt, og grobund for, at du kan udfolde alle dine talenter – også uden for landets grænser.

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, Europas næststørste sukkerproducent. På vores 18 sukkerfabrikker og raffinaderier på tværs af Europa udvikler og producerer vores 3.200 medarbejdere mere end 250 forskellige sukkerprodukter til de europæiske forbrugere. Vores produkter anvendes inden for alle grene af fødevareindustrien, og mange af vores specialløsninger udvikler vi i tæt samarbejde med vores kunder.

I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet.