Indlæser...
Del dette job

Automatiktekniker til El & Automation

Nordic Sugar Nykøbing er en højt automatiseret procesindustri, der producerer sukker og foderprodukter fra sukkerroer. Til vores El & Automationsafdeling søger vi en erfaren Automatiktekniker, som i samspil med afdelingens øvrige kompetente medarbejdere, skal sikre høj pålidelighed af anlægget.

 

Hvem er vi:

På Nordic Sugar Nykøbing produceres op mod 100 tons sukker i timen i produktionsperioden (sukkerkampagnen) fra medio september til medio januar. Her kører fabrikken i kontinuerlig 3-holdsdrift. Kampagnen er en intensiv periode med fokus på produktionsparametre og på optimal drift af produktionsapparatet.

 

Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejdsområderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukker-produktion samt kompetenceudvikling. Herudover kører vores pakkeri hele året rundt.

 

Der investeres løbende store beløb i energibesparelser og miljøforbedringer for at fremtidssikre fabrikken. Den faste medarbejderstab er på ca. 185 medarbejdere året rundt.

 

Jobbet:

Du bliver en del af en afdeling bestående af 20 medarbejdere (heraf 5 lærlinge). Afdelingen løser opgaver inden for: Planlagt vedligehold, fejlfinding, reparation, opbygning af ny-anlæg, instrumentering, kalibrering & programmering (SRO & PLC) samt El dokumentation.

 

Du vil indgå i tæt samarbejde med driftsoperatører, ingeniører & vagtmestre samt andre reparatører.

 

Jobbet varierer henover året, men omfatter i hovedtræk 2 områder: 

 

Mellemkampagnen:

Medvirken ved løsning af el- og automatikopgaver samt instrumentering/kalibrering på hele fabrikken.

 

Kampagnen:

Arbejdet vil hovedsagelig være procesoptimering + fejlfinding af div. instrumenter & proces ventiler.

 

Opgaverne i mellemkampagnen: 

Her kommer du til i perioder, at indgå i vort reparatørteam, som står for vedligehold, reparation, ombygning og nyinstallering af alle tekniske installationer i fabrikken. 

Endvidere kommer du til at udføre opsætning, optimering, og idriftsætning af frekvensomformere/softstartere. 

Kendskab til robotteknologi er en fordel, da de indgår i vores produktion. 

Vores produktionsapparat i fabrikken omfatter alt udstyr, som hører til produktion af sukker, herunder PLC’ere, relæstyringer, robotter, motorer, instrumenter, aktuatorer etc.

Opgaverne i kampagnen: 

Produktionen kører non-stop fra medio september til ultimo januar. 

Arbejdstiden dækker alle døgnets timer efter en forud fastlagt vagtplan. 

Her bliver du medlem af et vagtteam, som samarbejder om driftsoperatør-, vedligeholds- og fejlfindingsopgaver, som understøtter vores sukkerproduktion. 

Sukkerfremstillingsprocesserne styres i overvejende grad via vort Foxboro system. 

 

Din profil:

  • Du er uddannet elektriker eller automatikteknikker inden for styrings-/ og reguleringsteknik og i besiddelse af praktisk sans, har interesse og flair for fejlfinding og forstår el-diagrammer.
  • Det er en fordel, hvis du har erfaring svarende til automatiktekniker og kendskab til PLC, med tilhørende netværk, såsom profibus, samt andre mindre PLC systemer, og ideelt set grundigt kendskab til instrumentering. 
  • Du er teamorienteret med vilje og evne til at tage initiativer og at arbejde selvstændigt. Vi har en åben, uformel og humoristisk omgangstone. 
  • Du har gerne kendskab til Word og Excel, du taler/læser/skriver engelsk og måske tysk. 
  • Kørekort er nødvendigt. 

 

Vi tilbyder:

  • Et alsidigt og spændende job som favner bredt inden for fagområdet
  • Et job hvor du får mulighed for at øge din viden og udvikle dine kompetencer
  • Løn og ansættelsesvilkår efter aftale
     

 

Vil du være vores nye kollega?

Har du lyst til at blive en del af Nordic Sugar, så send din ansøgning og CV snarest. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtale. 

 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Department Manager Electrical, Automation & IT Nichlas Larsen på telefon +45 5488 3525.

 

Vi besætter ikke stillinger. Vi ansætter mennesker med mere end ét talent.

I Nordic Sugar vil du opleve en arbejdskultur, som er præget af afveksling og fleksibilitet. Det skaber rum for udvikling i jobbet, både professionelt og personligt, og grobund for, at du kan udfolde alle dine talenter – også uden for landets grænser.

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, der er baseret i Braunschweig, Tyskland, og er en af verdens førende sukkerproducenter. Vores produktsortiment inden for sukkerroer og sukkerrør omfatter hvidt sukker, råsukker, specialiteter og flydende sukker. Derudover producerer virksomheden foder, melasse, gødning og bioethanol samt elektricitet. Bæredygtighed i hele værdikæden har høj prioritet.

I alt 4.000 ansatte på 21 europæiske og australske fabrikker og raffinaderier på tværs af koncernen stræber mod at levere fremragende produkter og serviceydelser og danner således grundlaget for yderligere vækst.

I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet.