Indlæser...

Pakkerichef til Nordic Sugar i Nakskov

Vi søger en erfaren leder, gerne med ingeniørmæssig baggrund til at varetage den overordnede ledelse og udvikling af pakkeriet og ekspeditionen på Nordic Sugar’s fabrik i Nakskov.

 

Hvem er vi:
På fabrikken i Nakskov kører sukkerproduktionen (kampagnen) fra medio september til medio januar. Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejds-områderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukker-produktion samt kompetenceudvikling. 

Pakkeriet kører hele året rundt i enten 3- eller 4-holdskift. Løbende har vi store renoverings- og udviklingsprojekter og altid med meget stort fokus på arbejdssikkerhed.

 

Jobbet:
Som Pakkerichef refererer du til fabriksdirektøren i Nakskov og vil indgå i fabrikkens ledelsesgruppe. Du får direkte ledelse af 3 funktionærer og 28 fastansatte timelønnede.
Dit ansvar bliver at udvikle og sikre den fremtidige drift af pakkeriet med beføjelser til, at aktiviteter i Nakskov gennemføres med respekt for overordnede regler, rammer og fastlagt budget. 

 

Jobbet indeholder følgende ansvarsområder:

-    Overordnet ansvarlig for færdigvarer (diverse sukkerprodukter, foderpiller og melasse) og udlevering heraf.
-    Optimering og planlægning af fremtidens pakkeriproduktionen med hensyn til økonomi, produktkvalitet, logistik, hygiejne og energiforbrug.
-    Udarbejdelse af projektideer og -analyser til brug for fremtidige investeringer. 
-    Sikre at investeringsforslag kommer til behandling i samarbejde med projektafdelingen og hovedkontor.
-    Supportere diverse investeringsprojekter i afdelingen.
-    Deltage i samarbejdsgruppen ”Efter Silo” på tværs af alle sites og hovedkontoret.          
-    Dagligt samarbejde med Logistik og Salg mht. disponering af produkter i DK.
-    Budgetlægning, udarbejdelse af forecasts, opfølgning på forbrug ift. budget og overholdelse af fastlagte budgetter i samarbejde med controlling.
-    At relevante procedurer i kvalitetsstyresystemet overholdes og er kendt i teamet
-    Sikre et højt hygiejneniveau, bl.a. gennem egenkontrol vedrørende fødevaresikkerhed med deraf følgende korrigerende handlinger.
-    Håndtere god reklamationsbehandling sammen med kvalitetsafdelingen.
-    Sikre at der sker den nødvendige træning og uddannelse af medarbejdere målrettet til krav iht. procedurer/instrukser o.lign.
-    At sikkerhed, herunder specielt under siloudgravning, og uddannelse er højt prioriteret.
-    Sikre gennem daglig dialog og de årlige mus-samtaler at der sker en positiv udvikling af den enkelte medarbejders faglige- og personlige færdigheder til gavn for fabrikkens og teamets udvikling.  
-    Korrekt brug/opfølgning i SAP og andre systemer.
-    Forestå at vedligeholdsplaner i afdelingen laves i samarbejde med arbejdsleder og smede i pakkeriet og vedligeholdsplanlægningsafdelingen.


I pakkeriet i Nakskov er der 1 teamleder, der har ansvaret for medarbejderne i pakkeriet og udleveringen. 1 produktionsplanlægger der håndterer de daglige produktionsplaner, indkøb af emballage, paller m.m. og som sikre den daglige drift ift. ressourcer, samt 1 medarbejder der varetager ekspeditionen. Sammenlagt er der i alt ca. 30 medarbejdere i afdelingen, hvor der også anvendes vikarer efter behov. 

 

Jobbet kræver, at du er iderig, synlig og viser stort engagement og kan understøtte mange processer/opgaver på en gang. Arbejdstiden vil normalt ligge i dagtimerne, men en vis fleksibilitet må forventes.

 

Din profil:
Der er mange indgangsvinkler til jobbet, men ideelt set har du erfaring fra en lignende rolle fra en produktionsvirksomhed. Det vil være en fordel hvis du har en ingeniørmæssig baggrund, men ikke et krav.

 

Du er proaktiv, struktureret og en robust leder, der har erfaring med at lede funktionærer og timelønnede medarbejdere. Du har en motiverende tilgang til ledelse, fremstår troværdig og har gode kommunikationsevner. Du trives med en dagligdag, der stiller krav til, at du kan håndtere mange varierende opgaver, og du skal selv kunne tage fat på lige fod med dine medarbejdere og gå forrest i det daglige arbejde. 

 

Det er derfor vigtigt, at du trives med en hverdag, der stiller krav til dit overblik og planlægning, da en vigtig del af at lykkes i jobbet, er din evne til at gå forrest, sætte tempoet for teamet og formå at prioritere opgaver i forhold til afdelingens mål og ressourcer. 

 

En god forståelse for IT, hvad angår systemer og værktøjer er en vigtig forudsætning for, at du løbende er i stand at videreudvikle de områder, du bliver ansvarlig for. Vi arbejder hele tiden med at forsøge at videreudvikle vores interne processer, så erfaring med LEAN principperne, herunder at identificere forbedringsområder og tænke i mulige løsninger, vil være et plus. Dine analytiske evne til at se udviklingspotentialer og begrunde nye tiltag vil blive en af de vigtigste opgaver som vores ny Pakkerichef. 

 

For at trives i dit arbejde, er det vigtigt, at du altid formår at fastholde en positiv, løsningsorienteret og diplomatisk indstilling og holde hovedet koldt, når det kræves.


Vi tilbyder: 
Gode ansættelsesforhold herunder pensionsordning og helbredssikring. Vi har en god kantine samt en sports- og kulturforening samt en funktionærforening. Omgangstonen er åben og uformel.  Vi har fokus på udvikling af dine faglige og personlige kompetencer. Lønnen fastsættes efter dine kvalifikationer. 


Er dette job noget for dig? 
Kunne ovenstående være interessant for dig, så ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV snarest via nedenstående link. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte enten Fabriksdirektør Allan Borreskov – tlf.: 24698632 eller HR Manager Bryan Wall – tlf.: 91376767. 


Vi ser frem til at høre fra dig.

Vi besætter ikke stillinger. Vi ansætter mennesker med mere end ét talent.

I Nordic Sugar vil du opleve en arbejdskultur, som er præget af afveksling og fleksibilitet. Det skaber rum for udvikling i jobbet, både professionelt og personligt, og grobund for, at du kan udfolde alle dine talenter – også uden for landets grænser.

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, der er baseret i Braunschweig, Tyskland, og er en af verdens førende sukkerproducenter. Vores produktsortiment inden for sukkerroer og sukkerrør omfatter hvidt sukker, råsukker, specialiteter og flydende sukker. Derudover producerer virksomheden foder, melasse, gødning og bioethanol samt elektricitet. Bæredygtighed i hele værdikæden har høj prioritet.

I alt 3.800 ansatte på 21 europæiske og australske fabrikker og raffinaderier på tværs af koncernen stræber mod at levere fremragende produkter og serviceydelser og danner således grundlaget for yderligere vækst.

I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet.