Del dette job

Instrumenttekniker til El & Automation

Nordic Sugar Nakskov er en højt automatiseret procesindustri der producerer sukker og foderprodukter fra sukkerroer. Til vores El & Automationsafdeling søger vi en erfaren instrumenttekniker, som i samspil med afdelingens øvrige kompetente medarbejdere, skal sikre høj pålidelighed af anlægget. 

Hvem er vi: 
På Nordic Sugar Nakskov produceres op mod 100 tons sukker i timen i produktionsperioden (kampagnen), som er omkring 120 døgn i perioden fra medio september til medio januar. Her kører fabrikken i kontinuerlig 3-holdsdrift. Kampagnen er en intensiv periode med fokus på produktionsparametre og på optimal drift af produktionsapparatet. Produktionsapparatet er omfattende, komplekst og kostbart. Det spænder vidt fra diffusionsanlæg, saftrensning, inddampning, krystallisering og centrifugering til kedler, turbiner, samt udlevering og forpakning af sukker. 
Uden for produktionsperioden (mellemkampagnen) er hovedarbejdsområderne vedligehold, implementering af investeringer, planlægning af næste års sukker-produktion samt kompetenceudvikling.  
Der investeres i disse år store beløb i energibesparelser og miljøforbedringer for at fremtidssikre fabrikken i Nakskov. Den faste medarbejderstab er på ca. 140 medarbejdere året rundt. 
Jobbet:  
Du bliver en del af en afdeling bestående af 20 medarbejdere (heraf 4 lærlinge). Afdelingen løser opgaver inden for: Planlagt vedligehold, fejlfinding, reparation, opbygning af ny-anlæg, instrumentering, kalibrering& programmering (SRO & PLC) samt El dokumentation.  
Du vil indgå i tæt samarbejde med driftsoperatører, ingeniører & vagtmestre samt andre reparatører. 
Dine arbejdsopgaver varierer henover året og omfatter i hovedtræk:  
Mellemkampagnen:  
Medvirken ved løsning af el- og automatikopgaver samt instrumentering/kalibrering på hele fabrikken.  
Kampagnen:  
Arbejdet vil hovedsagelig være procesoptimering + fejlfinding af div. instrumenter& proces ventiler.  
Primære opgaver: 
 • Opsætning/programmering af diverse procesinstrumenter, ex. Tryk, Temp, Flow, Fugtighed, Analyse etc. 
 • Kalibringer/justeringer  
 • Pneumatik 
 • Ombygning af diverse proces ventiler + afprøvning 
 • Opbyg af mindre tavler til procesanlæg 
 • Udføre service, fejlfinding & vedligeholdelse 
 • Arbejde med processtyringsproblemer og kontroloptimering 
 • Test/afprøvning af ny-anlæg 
Sukkerfremstillingsprocesserne styres i overvejende grad via vort SRO system (Foxboro)  
Din profil: 
 • Du har en uddannelse som automatiktekniker/elektriker inden for styrings-/ og reguleringsteknik eller anden relevant baggrund, gerne inden for proces industrien 
 • Du har minimum 3 års relevant erhvervserfaring og har interesse og flair for fortsat at lære nyt 
 • Du har overblik og kan arbejde selvstændigt, med god kontakt og godt samarbejde til dine omgivelser. 
 • Arbejdet stiller store krav til ansvar, fleksibilitet, ordentlighed, eget initiativ og en struktureret arbejdsmetode 
 • Du skal være sikkerhedsmindet på alle niveauer og forstå nødvendigheden af procedurer og regler 
 • Daglig kommunikation er på dansk, men engelskkundskaber i skrift og tale er ønskelig 
 • Du har godt kendskab til Office-pakken og også gerne SAP 
 • Kørekort er nødvendigt 
Vi tilbyder:  
 • Et alsidigt og spændende job som favner bredt inden for fagområdet 
 • Et job hvor du får mulighed for at øge din viden og udvikle dine kompetencer 
 • Løn og ansættelsesvilkår efter aftale 
Vil du være vores nye kollega? 
Har du lyst til at blive en del af Nordic Sugar, så send din ansøgning og CV snarest. Vi gør opmærksom på, at vi løbende indkalder til samtale.
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte El-mester Lasse Pedersen på telefon 5491 4672.

Vi besætter ikke stillinger. Vi ansætter mennesker med mere end ét talent.

I Nordic Sugar vil du opleve en arbejdskultur, som er præget af afveksling og fleksibilitet. Det skaber rum for udvikling i jobbet, både professionelt og personligt, og grobund for, at du kan udfolde alle dine talenter – også uden for landets grænser.

Nordic Sugar er en del af Nordzucker-koncernen, Europas næststørste sukkerproducent. På vores 18 sukkerfabrikker og raffinaderier på tværs af Europa udvikler og producerer vores 3.200 medarbejdere mere end 250 forskellige sukkerprodukter til de europæiske forbrugere. Vores produkter anvendes inden for alle grene af fødevareindustrien, og mange af vores specialløsninger udvikler vi i tæt samarbejde med vores kunder.

I alle vores aktiviteter sætter vi dagligt handling bag vores ambition om at være en miljømæssig, social og økonomisk bæredygtig virksomhed: Vi skal være en attraktiv arbejdsplads, en stærk forretningspartner og et aktiv for lokalsamfundet.